Inschrijven

Om gebruik te kunnen maken van de SCMPro-service moet je een door het bestuur van de VvZB erkende ZKM-opleiding volgen of gevolgd hebben.
Als je aan deze voorwaarde voldoet kun je je inschrijven voor de SCMPro-service door bijgaand inschrijvingsformulier in te vullen en op te sturen. Als je aanmelding wordt geaccepteerd krijg je hiervan zo snel mogelijk bericht. Je krijgt dan een accountnaam en je mag zelf een wachtwoord kiezen. Met behulp van deze accountnaam en dit wachtwoord kun je vervolgens gebruik gaan maken van de SCMPro-service.

Veel ZKM-beoefenaren zijn vanwege de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) verantwoordelijk voor de vertrouwelijke behandeling van cliëntgegevens. Omdat Psycro BV een deel van de bewerking van deze gegevens voor haar rekening neemt, is in samenwerking met de VvZB een bewerkersovereenkomst opgesteld waarin de verantwoordelijkheden van de ZKM-beoefenaar en van Psycro BV juridisch worden vastgelegd. U kunt deze overeenkomst hier aanvragen. Als U de overeenkomst hebt ontvangen, en beide ondertekent en beide per post opstuurt naar Psycro BV, Eimerick 60, 5653 RN te Eindhoven, krijgt U een door Psycro ondertekend exemplaar teruggestuurd. Als bijdrage in de door Psycro gemaakte juridische en technische kosten en ontwikkelingskosten wordt € 25 plus BTW in rekening gebracht ten laste van Uw budget.

Psycro BV
Eimerick 60
5653 RN  EINDHOVEN

VvZB