Beste ZKM gebruiker,
De standaard internet browser van Windows 10 (Edge) ondersteunt geen invoegtoepassingen (Silverlight).
Voor ZKMBeheer en ZKMScore moet je Internet Explorer of Firefox gebruiken

Psycro bv presenteert SCMPro service

Op 1 oktober 2002 j.l. heeft Psycro BV in samenwerking met de Vereniging voor ZKM Beoefenaars (VvZB) een nieuwe service voor het verwerken van ZKM-waarderingssystemen (zie Prof.Dr. H.J.M. Hermans) geïntroduceerd, namelijk de SCMPro-service.

Kenmerkend voor deze service is dat de verwerking niet langer op de computer van de adviseur geschiedt, maar op een centrale computer, een zogenaamde server.

Het grote voordeel van de SCMPro-service is dat de rapportage geschiedt in de vorm van een Microsoft Word-bestand, waardoor de adviseur invloed kan uitoefenen op de uiteindelijke layout, bijvoorbeeld door een eigen huisstijl toe te passen. Het formaat van dit Microsoft Word-bestand kan gelezen worden door alle Microsoft Word versies vanaf '97. Hier vind je een voorbeeld rapport.

Een ander voordeel is dat je als adviseur altijd de meest recente versie van het rapport krijgt, inclusief (desgewenst) de laatste ontwikkelingen.Je hebt wel een Internet verbinding nodig om contact te krijgen met de server, maar dit werkt heel eenvoudig met behulp van het speciaal hiervoor geschreven ZKMBeheer computerprogramma.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de SCMPro-service moet je een door het bestuur van de VvZB erkende ZKM-opleiding volgen of gevolgd hebben.Op dit moment is de lijst met erkende opleidingen nog niet geheel vastgesteld. In ieder geval horen hiertoe de opleidingen van de Stichting W & Z en van Reflection & Action BV.

Hiernaast zijn op de SCMPro-service de algemene voorwaarden van Psycro BV van toepassing.

Inschrijven

Als je aan deze voorwaarden voldoet kun je je inschrijven voor de SCMPro-service door een inschrijvingsformulier (en een bewerkersovereenkomst als je valt onder het regime van de WBP) in te vullen en op te sturen. Zie de pagina Inschrijven. Als je aanmelding wordt geaccepteerd krijg je hiervan zo snel mogelijk bericht. Je krijgt dan een accountnaam en je mag zelf een wachtwoord kiezen. Met behulp van deze accountnaam en dit wachtwoord kun je vervolgens gebruik gaan maken van de SCMPro-service.

Kosten

Vanaf 1 april 2015 kost het eerste en het tweede rapport per jaar (vanaf april t/m maart) € 45 + BTW, volgende rapporten in dat zelfde jaar kosten € 25 + BTW. Let op: per 1 april 2017 stopt de SCMPro-service en komen alle budgetten te vervallen. Wees dus voorzichtig met budget betalingen.

Je moet voordat je ZKM-waarderingssystemen gaat opsturen een budget van credit's opbouwen door een veelvoud van € 24,20 over te maken op gironummer 4393164 t.n.v. Psycro BV te Eindhoven. Je ontvangt dan zo snel mogelijk een ontvangstbewijs.

Ontwerpen van een ZKM-waarderingssysteem

Het ontwerpen van een ZKM-waarderingssysteem doe je met het ZKMBeheer programma. In ZKMBeheer kun je:

1. Inloggen op de SCMPro-service
2. Je ZKM-bestanden beheren:
  a. De status van je ZKM-bestanden bekijken.
  b. ZKM-bestanden aanmaken, opslaan en wijzigen.
  c. de cliënt uitnodigen om on-line te gaan scoren.
  d. kijken hoe ver de cliënt is met het on-line scoren.
  e. als de cliënt klaar is met scoren, het gegenereerde rapport ophalen.
 

f.

Het rapport formaat aanpassen: optionele onderdelen, bijvoorbeeld een controle­staat, toevoegen of weglaten en kleurstelling en lay-out aanpassen. Binnenkort komt de mogelijkheid om het rapport helemaal naar je eigen wensen in te delen en op te maken.
  g. ZKM-Bestanden archiveren.
  h. Je budget verhogen doormiddel van IDEAL betaling
3. Je huidige budget opvragen.
  Hiermee kun je zien hoeveel rapporten je nog kunt laten maken voordat je je budget weer moet aanvullen.

ZKMBeheer slaat al je gegevens op de SCMPro server op, zodat je waar je ook bent altijd je gegevens bij de hand hebt. In ZKMBeheer kies je een lijst type, eventueel pas je de gevoelens aan en vul je de waardegebieden in. Je kunt de cliënt in ZKMBeheer laten scoren, maar on-line scoren (zie hieronder) is veel praktischer..

On-line scoren van een ZKM-waarderingssystemen

Als je cliënt beschikt over een vaste verbinding met het Internet (thuis, op school of op het werk) kun je hem/haar on-line laten scoren. Dit houdt in dat de cliënt waar ook ter wereld met behulp van Internet Explorer zich kan aanmelden bij de ZKMScore website van Psycro BV en daar zijn/haar waarderingssysteem kan gaan scoren.

Het grote voordeel voor de consultant is dat je weinig hoeft te regelen. Het enige dat je hoeft te doen is in ZKMBeheer de cliënt een uitnodiging sturen. Je cliënt krijgt een e-mail met daarin de uitnodiging om zijn/haar waarderingssysteem on-line te gaan scoren. De cliënt hoeft alleen maar op een link in de e-mail te klikken om aan de slag te kunnen gaan. Hij/zij kan op elk moment stoppen met scoren en ook op elk moment weer verdergaan waar hij/zij gebleven is. De scores worden automatisch opgeslagen.

Zodra de cliënt klaar is met scoren wordt er automatisch een rapport voor je gegenereerd. Hiervan krijg je ook weer automatisch per e-mail (en als je je daarvoor hebt opgegeven per SMS) bericht, zodat je het rapport met ZKMBeheer kunt gaan ophalen.

Het on-line scoren is gratis, je betaald alleen het rapport.

SCMPro-service rapporten ontvangen

Veel moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat ook het ontvangen van een rapport zo eenvoudig mogelijk is. Het is heel eenvoudig om in ZKMBeheer je rapport op te halen: één klik op een knop en je rapport wordt automatisch naar je toegestuurd, zodat je het op je eigen PC kunt opslaan, eventueel bewerken en afdrukken.

Persoonsgegevens en zorgvuldigheid

Psycro ontvangt en verwerkt gegevens die soms als persoonsgegevens moeten worden aangemerkt. Het verwerken van persoonsgegevens wordt geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Psycro hecht er grote waarde aan zorgvuldig met de persoonsgegevens van mensen om te gaan en treft (technische) maatregelen om zo min mogelijk persoonsgegevens van mensen te hoeven verwerken.
Voor meer informatie over de Privacyverklaring  Psycro klikt u hier

Bewerkersovereenkomst tussen ZKM-beoefenaar en ICT-bewerker

Veel ZKM-beoefenaren zijn vanwege de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) verantwoordelijk voor de vertrouwelijke behandeling van cliëntgegevens. Omdat Psycro BV een deel van de bewerking van deze gegevens voor haar rekening neemt, is in samenwerking met de VvZB een bewerkersovereenkomst opgesteld waarin de verantwoordelijkheden van de ZKM-beoefenaar en van Psycro BV juridisch worden vastgelegd. U kunt deze overeenkomst hier aanvragen. Als U de overeenkomst hebt ontvangen, en beide ondertekent en beide per post opstuurt naar Psycro BV, Eimerick 60, 5653 RN te Eindhoven, krijgt U een door Psycro ondertekend exemplaar teruggestuurd. Als bijdrage in de door Psycro gemaakte juridische en technische kosten en ontwikkelingskosten wordt € 25 plus BTW in rekening gebracht ten laste van Uw budget.